top of page

שינויי תפיסה שמשפיעים

שינויים קטנים להישגים גדולים

שינויי תפיסה שמשפיעים, הם שינויים קטנים שאפשר, מומלץ או רצוי לעשות. בהתאמה אישית, שינויי קטן אחד יכול להיות משמעותי בהרבה מובנים באורח החיים ונותן לנו לעיתים הרגשה של מהפך גדול.

אני מעלה כאן אפשרויות שונות וכל אחד ייקח, יתחבר, יתעניין במה שמתאים לו או קרוב אליו. מה כל אחד מוכן לעשות בשביל הבריאות שלו, מה עוד אפשר לעשות בשביל הבריאות, למה לעשות, כמה ואיך.

bottom of page