top of page

הכל בשביל הבריאות

איזון, מחשבות, סקרנות

מה אני מוכנה לעשות בשביל הבריאות שלי?

הכל.

נקודה.

אני שואפת לאיזון בכל תחומי החיים, מתוך הבנה שאורח החיים שלי משפיע על הבריאות שלי.

הבחירות שלי וניהול השיגרה שלי נמצאים בידיים שלי. מה שאני שואפת לעשות, רוצה לעשות, מה מומלץ לעשות, בשביל להיטיב עם הבריאות שלי,

 

תמצאו כאן פוסטים בנושאים שונים מגוונים שעושים טוב ותורמים לבריאות שלנו בכל תחום, מקווה שכל אחד ימצא כאן תזכורת, השראה או רק העלאת מודעות אישית.

מה אנחנו כבר עושים ומה נעשה עוד בשביל הבריאות.

פוסטים נבחרים

bottom of page